SOS KRC Gent...

22.11.2021
KAA Gent en de Stad Gent dienen KRC Gent de doodsteek toe….

We hebben de voorbije weken nog vaak moeten denken aan de woorden die Ivan De Witte heeft uitgesproken op een persconferentie van KAA Gent half juni: “Mijn levensmotto blijft overeind: doe nooit aan anderen, wat je niet wilt wat anderen jou zouden aandoen. Dat geldt voor iedereen. Het is goed dat iedereen dat respecteert.’’ Nog geen half jaar later dient diezelfde Ivan De Witte KRC Gent finaal de genadeslag toe: op dinsdag 16 november vond een ultiem overleg plaats tussen de Stad Gent, KAA Gent en KRC Gent, met als uitkomst dat KRC Gent niet meer welkom is op de huidige locatie vanaf 1 juli 2022. De oudste club van Gent en één van de oudste van het land (stamnummer 11) wordt dus zonder pardon aan de kant geschoven. 

KAA Gent stopt eind juni 2022 dus niet alleen de samenwerking die is opgestart in 2016, maar wenst het fanion team ook niet meer toe te laten op het A-terrein en heeft eigenlijk liever dat Racing vertrekt uit Oostakker. De Stad Gent biedt ook geen oplossing of geen alternatief. De Gentse voetballers, ouders, medewerkers, vrijwillgers en onze trouwe supporters zijn de dupe.

KRC Gent heeft de voorbije weken de mogelijkheid onderzocht om uit te wijken naar een andere locatie of om te fusioneren met een andere club (wat dan nog enkel kan als KAA Gent akkoord gaat), maar we zijn tot de vaststelling gekomen dat er geen uitwijkmogelijkheid is. 

KAA Gent en de Stad Gent doeken de A-kern en de beloften en de U19 van KRC Gent op.

Tijdens dat ultiem overleg op dinsdag 16 november heeft Schepen van Sport Sofie Bracke haar goedkeuring gegeven bij de voorstellen van KAA Gent: 

  • Er zullen alleen nog jeugdspelers van KRC Gent worden toegelaten en actief worden begeleid, tot en met de leeftijd van 17 jaar (U18). 
  • Het eerste elftal van KRC Gent en de Beloftenploeg worden geschrapt. Ook de sterke U19-lichting is zo gedoemd om te verdwijnen. 
  • KAA Gent zou contractueel de continuïteit van de jeugdopleiding van KRC Gent garanderen. (Blijkbaar toch een engagementsverplichting verwerkt in een akkoord met de Stad.)
  • Minimaal op hetzelfde opleidingsniveau als nu het geval is, met een 3-sterrenlabel en interprovinciaal voetbal en met eenzelfde aantal jeugdploegen in competitie. 
KRC Gent heeft geen juridisch verweer.

Onze club weet dat er op juridisch vlak niets kan worden gedaan tegen de handelswijze van KAA Gent: het contract voor het gebruik van de site in Oostakker is een recht van opstal tussen de Stad Gent (Farys) en KAA Gent. De aanwezigheid van KRC Gent werd daarbij slechts tot eind juni 2022 gegarandeerd. De Stad Gent heeft daar mee ingestemd in tegenstelling met de oorspronkelijke afspraken in verband met het gebruik van de terreinen.

Waarom een recht van opstal voor 47 jaar voor KAA Gent en de partnerclub slechts 4 jaar gebruiksrecht geven?

De kloof tussen de intenties die zijn geuit bij het begin van de samenwerking en het uiteindelijke resultaat is gigantisch. We dachten nochtans dat de Stad Gent KRC Gent wél zou steunen, want in de engagementsnota staat letterlijk: ‘’De Stad Gent is binnen deze context bovendien bereid de samenwerking tussen de twee clubs op structurele wijze te ondersteunen.’’ De verbindende kracht van KAA Gent en het sociaal-sportief werk waar zowel KAA Gent en de Stad Gent via de KAA Gent Foundation maar al te graag mee uitpakken is hier ver te zoeken. Op ethisch vlak is dit laakbaar.

Een historisch overzicht van hoe Racing Gent altijd moest plooien….

Racing Gent is een echte traditieclub die 100 jaar lang in het Emanuel Hielstadion in Gentbrugge heeft gespeeld. Door de uitbreiding van KRC Gent Atletiek is ‘politiek’ beslist dat Racing Gent moest uitwijken naar Oostakker. Voor die verplichte verhuis naar Oostakker is Racing Gent trouwens ook nooit uitgenodigd aan de onderhandelingstafel, het was voor de Stad Gent toen al te nemen of te laten. Al heeft Schepen Peeters er nadien wel voor gezorgd dat er een nieuwe tribune, kantine en kleedkamers werden gebouwd. Op voorwaarde dat het complex ook zou worden gebruikt door SKV Oostakker, al hebben die laatste zelf afgehaakt omdat ze de onderhoudskosten niet konden of wilden betalen. Resultaat was wel dat Racing na 100 jaar zijn roots moest verlaten. 

De start van een veelbelovende samenwerking: omdat elk talent telt.

Ruim zes jaar geleden hebben we opnieuw hulp gevraagd bij de Stad Gent, enerzijds om de verouderde infrastructuur van de jeugd in Oostakker aan te passen, anderzijds voor de aanleg van kunstgrasvelden voor de jeugdploegen. Toenmalig Burgemeester Termont schoof de vraag door naar Schepen Tapmaz, maar die zei dat ze met het stadsbestuur al veel hadden gedaan voor het voetbal in Gent en dat niets meer mogelijk was. Kort nadien lanceerde Schepen Tapmaz een ander voorstel: samenwerken met KAA Gent was de enige oplossing. Er is toen korte tijd later een akkoord gesloten waarbij KAA Gent twee terreinen van het jeugdcomplex mocht gebruiken voor de aanleg van hun oefencentrum, de andere terreinen bleven uitsluitend ter beschikking voor Racing Gent. Alleen het eerste veld werd aangelegd voor gemeenschappelijk gebruik in natuurgras.

Behalve de verbeteringswerken op ons jeugdcomplex lanceerde KAA Gent toen ook het voorstel om Racing Gent naar Eerste Amateurafdeling te loodsen, met extra financiële steun en het uitlenen van talentvolle spelers voor een extra impuls voor het fanionteam. In 2016 is een sponsorcontract van zes jaar afgesloten tussen KRC Gent, pgb-Europe en KAA Gent, op voorwaarde dat ze de meerderheid zouden hebben in de vzw van Racing. Met als motivering dat KRC Gent, na promotie naar 1st amateur, niet met KAA Gent zou kunnen gaan concurreren.

Elk Talent telt! Of toch niet? 

KRC Gent heeft altijd een prima relatie en een dito samenwerking gehad met de KAA Gent Foundation. In een nota die ook is overgemaakt aan Schepen Bracke en aan het bestuur van KAA Gent bevestigt de KAA Gent Foundation dat KRC Gent een unieke positie heeft binnen het Gentse voetballandschap én dat het een grote waarde heeft voor een Elk Talent Telt-partnerschap, voor de Stad Gent én voor KAA Gent. Toch leggen zowel KAA Gent als Schepen Bracke, die trouwens ook de voorzitter is van de KAA Gent Foundation, die nota zomaar naast zich neer. Dat de positie van KRC Gent voor de Elk Talent Telt-clubsamenwerking van het grootste belang is hebben ze wellicht niet goed gelezen, dat KRC Gent dé ideale tussenstap is voor de lokale ETT-clubs en het elite niveau van KAA Gent al evenmin. 

Voetbal stopt niet bij 18 jaar.

Het eerste elftal en de beloften van KRC Gent bestaan uit voornamelijk jonge Gentse spelers. De gemiddelde leeftijd van het A-elftal bedraagt 21,5 jaar. De club beschikt over een zeer kwalitatieve jeugdwerking, één van de sterkste interprovinciale (IP) werkingen in de provincie. De KAA Gent Foundation erkent dat we bij KRC Gent een sterke traditie hebben wat betreft het opleiden van talent. Maar dat niet elk talent telt is nu wel duidelijk, al wie de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt moet opkrassen, en of KAA Gent daadwerkelijk de continuïteit en de kwaliteit van onze jeugdwerking bij al wie jonger is zal blijven garanderen is nog maar de vraag, en voor hoe lang ? 

Het mag duidelijk zijn dat de impact van hun beslissing ook verder gaat dan wat wordt aangericht bij KRC Gent. Niet elk talent wordt profvoetballer, maar dankzij een goede jeugdwerking is Racing Gent ook hofleverancier van alle ploegen uit de Gentse regio met spelers die doorstromen naar hun fanionteam. 

Laat ons hopen dat de intentie van KAA Gent om de jeugdwerking van KRC Gent verder te zetten niet louter schone schijn is. Het is in elk geval doodjammer dat zowel KAA Gent als de Stad Gent onze club geen volwaardige mogelijkheid hebben geboden om zélf ons voetbalproject verder te zetten, met een A-kern waarin jonge Gentse talenten verder hun kans zouden krijgen en met onze eigen kwalitatieve jeugdwerking waarvoor we alom erkenning krijgen.  

Maar eender welke club zou een scenario zonder terreinen of zonder een eerste elftal nooit kunnen overleven. Want een voetbalploeg zonder eerste elftal is een club zonder ziel en zo’n club is sowieso gedoemd om te verdwijnen. Dat is onze visie.

Het ultieme doel van iedere jeugdopleiding is namelijk om spelers te laten doorstromen naar het eerste elftal.

De Stad Gent en KAA Gent hebben daar blijkbaar een heel andere mening over en willen dus op geen enkel vlak nog hun medewerking verlenen. Binnen onze visie is een eerste elftal nog altijd een verlengstuk van je jeugdopleiding, en zelfs een reeks lager, in derde nationale, had dat volgens ons perfect gekund. Is er nog een zekere ethiek aanwezig in ons huidig (prof)voetballandschap?

Is er nog een kans dat er een kentering komt in deze uiterst triestige zaak?

Wij denken het niet, maar hopen toch nog. Het ligt niet meer in onze handen.

Downloads: