Structurele samenwerking KRC Gent en KAA Gent

KRC Gent en KAA Gent werken structureel samen sinds het seizoen 2016-2017. Deze geïntensifieerde samenwerking beoogt een versterking van het Gentse (jeugd)voetbal. Samen met de Stad Gent vervolledigen de Gentse traditieclubs zo de jeugdvoetbalpiramide, waarvoor de basis in 2014 werd gelegd met het samenwerkingsverband Elk Talent Telt. Investeringen in kwalitatieve voetbalinfrastructuur op de Wolfputsite bieden ruimte voor de verdere uitbouw van het jeugdvoetbal in Gent op het hoogste niveau.

Structurele samenwerking KRC Gent en KAA Gent vormt sluitstuk jeugdvoetbalpiramide.

De intensieve en structurele samenwerking tussen KRC Gent en KAA Gent vormt het sluitstuk van de hervorming van het Gentse jeugdvoetbal. De Stad Gent en de twee belangrijkste clubs van de stad hebben elkaar gevonden in een ambitieus opzet dat de weg baant naar een succesvolle toekomst voor het Gentse voetbal. Gent is de eerste stad die een dergelijke wisselwerking realiseert, bezield door de sportieve en maatschappelijke toekomst van de jeugd.

Deze geïntensifieerde samenwerking beoogt een versterking van het Gentse (jeugd)voetbal

Voor KAA Gent betekent dit na de realisatie van de Ghelamco Arena en de sportieve successen een nieuwe stap vooruit. De club kan een uitmuntende omkadering van de meest getalenteerde jongeren aanbieden en realiseert een nieuw werkingsmodel, uniek in het Belgische voetbal.

KRC Gent staat al vele jaren aan de top van het Belgische jeugdvoetbal. De jeugdwerking van KRC Gent haalt sportief het hoogste niveau en combineert dat met een brandende sociale en maatschappelijke ambitie. Het nieuwe samenwerkingsmodel is nodig om deze voorbeeldpositie te kunnen behouden en verder uit te bouwen. KRC Gent behoudt zijn eigenheid en neemt plaats binnen het groter geheel van een toekomstgericht Gents voetbalverhaal.

Elk Talent Telt

De fundamenten voor de versterking van het Gentse (jeugd)voetbal werden in 2014 gelegd met de oprichting van het samenwerkingsverband Elk Talent Telt, waar KRC Gent, KAA Gent en twaalf provinciale Gentse voetbalclubs met een jeugdwerking deel van uitmaken (Hou ende Trou Zwijnaarde, FC Rooigem, VC Zwijnaarde, Jago Sint-Amandsberg, KAA Gent Ladies, KVE Drongen, KVV Sint-Denijssport, KSCE Mariakerke, SKV Oostakker, Standaard Muide, SV Wondelgem, VSV Gent).  Met Elk Talent Telt willen Voetbal in de stad, de Stad Gent en de Gentse voetbalclubs zo veel mogelijk kinderen en jongeren de kans geven om in zo goed mogelijke omstandigheden voetbal te spelen, zowel op pleintjes in de Gentse buurten als in de Gentse voetbalclubs. Voetbal wordt daarbij ook gebruikt als middel om kinderen en jongeren meer kansen te geven op zelfontplooiing en talentontwikkeling.

‘De Stad Gent gelooft rotsvast in het talent van de jeugd en de meerwaarde van samenwerkingsverbanden,' zegt de toenmalige schepen van Sport. ‘Het samenwerkingsmodel dat we realiseren is uniek in België en creëert enorme opportuniteiten voor de toekomst van het Gentse voetbal, zowel sportief als maatschappelijk.'

Ruimte voor talentontwikkeling

Om ruimte te bieden voor de uitbouw van jeugdvoetbal op het hoogste niveau werd geïnvesteerd in de uitbreiding van kwalitatieve Gentse voetbalinfrastructuur. Op de site Wolfput in Oostakker werd onder meer een oefencomplex gerealiseerd en terreinen heraangelegd. 

Voorzitter Luc Pennoit ziet de Gentse traditieclubs samen met stad Gent het Gentse jeugdvoetbal een boost geven ..

Voorzitter Luc Pennoit is heel tevreden met deze samenwerking. Hij ziet in deze samenwerking een verdieping van de reeds bestaande samenwerking met als voornaamste doel Gents voetbaltalent in Gent te houden. Op die manier kunnen we met 3 partijen (KAA Gent, stad Gent en KRC Gent) instaan voor moderne faciliteiten (kunstgras terreinen, accommodaties, e.d.) zodoende deze optimaal te gebruiken met als uiteindelijke doel om het "Gentse" talent in Gent te houden.

Downloads: