Overlijdensbericht André De Veirman

29.12.2020
Onze club heeft via Marc Dejourné het overlijden vernomen van oud-Racinger André De Veirman. Hij werd 74 jaar. Namens de club willen we zijn familie en vrienden veel sterkte wensen. 

André De Veirman was jarenlang doelman, maar bij onze Ratjes had hij vooral een enorme verdienste als keepertrainer. Sportief manager Eric Ceulemans brengt hulde aan een echte clubman: ''Ik herinner me André De Veirman als een harde werker. En iemand die niet altijd geluk kende in zijn leven, maar die wel een enorm groot hart toonde voor onze Ratjes. De keeperstrainingen deed hij met hart en ziel. Soms kreeg hij te weinig waardering voor het vele werk dat hij toen heeft gedaan. Hij was ook een hele tijd terrein- en materiaalmeester. Jammer genoeg verliezen we met hem een trouwe Racinger."