Kom in actie...en stop darmkanker!

02.03.2018

'Laat je niet buitenspel zetten door darmkanker.' Als je de voorbije twee weekends een voetbalwedstrijd in 1A of 1B hebt gezien, kon je niet naast de slogan van de vzw Stop Darmkanker kijken. De nieuwe campagne hamert nog eens op het belang van vroegtijdige opsporing van darmkanker. Dankzij de steun van Patrick Notteboom, zaakvoerder van onze sponsor én kledijpartner Maximum Image, kunnen we bij de wedstrijden van onze U17 elke week het belang van deelname aan darmkankeronderzoek in de verf zetten.

Trainer Céderic De Vuser: "Uiteraard proberen we elke week mooi voetbal te spelen en goede resultaten te behalen, maar daarnaast zijn we echt wel trots dat we met onze wedstrijdshirts ook een belangrijke boodschap kunnen uitdragen. In Vlaanderen krijgen jaarlijks ongeveer 4000 personen de diagnose van darmkanker te horen. Dat zijn cijfers om even bij stil te staan. Ik heb op de website van Stop Darmkanker gelezen dat iedere Vlaming, man of vrouw, een risico heeft van 5%, dus 1 op 20, om ooit met darmkanker geconfronteerd te worden. Vanaf de leeftijd van 50 jaar zou die kans ook toenemen. Maar er is ook goed nieuws: wanneer darmkanker in een vroegtijdig stadium wordt ontdekt, heb je 90% kans om te genezen. En nu het logo van Stop Darmkanker op onze wedstrijdshirts staat kunnen onze spelers van de U17 toch elke week een beetje sensibiliseren bij ouders, grootouders en andere familieleden en vrienden die langs de zijlijn staan. Hoe meer mensen preventief onderzoek laten doen, hoe beter." 

Tussen begin 2015 en eind 2016 hebben ruim 1,1 miljoen Vlamingen tussen 55 en 74 jaar een stoelgangtest gekregen. En iets meer dan de helft stuurde de test terug naar het labo, waar hun stoelgang gratis wordt onderzocht op darmkanker. Vzw Stop Darmkanker en de Hasseltse dokter Luc Colemont hebben zich in 2018 als doel gesteld om het deelnamepercentage aan darmkankeronderzoek nog te verhogen tot 60%. In 2016 nam al ruim 54% van de Vlamingen in die leeftijdsgroep deel, maar dat kan en moet dus eigenlijk nog beter... Meer preventief onderzoek is ontzettend belangrijk, want dankzij de stoelgangtest kunnen jaarlijks ruim 2000 vroegtijdige kankers worden opgespoord.

Maart is de Internationale Darmkankermaand. Om die reden willen we aan al onze Racing-vrienden vragen om die artikel massaal te delen. Voor meer informatie over darmkanker en hoe je het kunt voorkomen verwijzen we graag naar de bijzonder interessante website http://www.stopdarmkanker.be