Fair Play acties - Elk Talent Telt

09.10.2016
Elk Talent Telt

Elk Talent Telt is een samenwerkingsverband tussen 13 Gentse voetbalclubs waarbij we zoveel mogelijk Gentse jongeren en kinderen de kans geven om in zo goed mogelijke omstandigheden voetbal te spelen. Daarbij wordt voetbal ook gebruikt als middel om kinderen en jongeren meer kansen te geven op zelfontplooiing en talentontwikkeling. Fair play is daarbij een zeer belangrijke pijler. Om dat vorm te geven, werkten we een aantal gezamenlijke acties uit.

Zonder scheidsrechter

Een daarvan is het spelen van een wedstrijd zonder scheidsrechter. De mosterd voor deze op het eerste zicht radicale ingreep halen wij in Nederland en Duitsland waar dit concept succesvol is ingevoerd door de respectievelijke voetbalbonden; maar liefst 90 percent van de trainers en spelers zou niet meer terug naar het oude systeem willen gaan.

Concreet zullen in de tokomst de wedstrijden van de U7 tem de U9 niet begeleid worden door een scheidsrechter, maar is het aan de kinderen zelf om de wedstrijd vlot te laten verlopen. We starten dit seizoen met een aantal testmomenten.

Het spelen zonder scheids dwingt het wedstrijdtempo omhoog, schenkt de kinderen meer vertrouwen, zet aan tot initiatief, werkt belonend, bevordert de sfeer op en rond het veld en bovenal: verhoogt het spelplezier van de spelers. Uiteraard is het slagen van dit opzet alleen mogelijk wanneer de ouders en begeleiders van deze jonge spelers de wedstrijden benaderen met respect voor de beginselen van de fair play en een positieve ingesteldheid . Wij rekenen dan ook op uw volle medewerking.

Lolly's

Deze actie combineren we tevens met het uitdelen van lolly’s als symbolische zoethouder. Op die manier trachten we alle betrokkenen te wijzen op een constructieve houding langs de zijlijn zodat iedereen plezier heeft in het spel. Zo boeken de kinderen de grootste vooruitgang. Concreet zullen alle ouders voorafgaand aan diezelfde wedstrijd een lolly krijgen met een fair play boodschap.

logo partnerclubs